Thông báo khóa hướng dẫ quản trị website của VNVN

LINUX. Hướng Dẫn Cài Đặt Chương Trình Giúp Đỡ Từ Xa Bằng TeamViewer.

Thursday, March 19, 201500:19(View: 24875)
LINUX. Hướng Dẫn Cài Đặt Chương Trình Giúp Đỡ Từ Xa Bằng TeamViewer.

Hướng Dẫn Cài Đặt Phần Mềm Teamviewerdownload-remote-support-linux

Trước tiên cần download để sử dụng Teamviewer. Bấm vào hình download (tải về) ở trên.

vnvn web design remote support linux
Chọn biểu tượng "folder" để mở folder (thư mục chứa).

vnvn web design remote support linux
Sau khi tải về thành công quý vị được file TeamViewerQS.tar.gz, quý vị tiến hành ungz (giải nén) file:

vnvn web design remote support linux
Chuột phải lên file chọn "Extract Here" để bắt đầu giải nén.

vnvn web design remote support linux
Giải nén thành công có được folder "teamviewer9qs". Quý vị mở folder và bắt đầu chạy file cài đặt "teamviewer".

vnvn web design remote support linux
Bấm 2 lần vào file hoặc bấm chuột phải lên file chọn "Run" để bắt đầu chạy file.

vnvn web design remote support linux
Khi quý vị cài đặt file này sẽ có 2 lựa chọn giống như trong hình sau:

vnvn web design remote support linux
  • Chọn "Accept": cài đặt
  • Chọn "Decline": hủy cài đặt.

Sau khi cài đặt thành công sẽ hiện lên màn hình sau

vnvn web design remote support linux
Khi cần trợ giúp, bạn chỉ cần gửi các số "Your ID" cho chúng tôi. Nhân viên VNVN sẽ thao tác từ xa theo đúng yêu cầu và trực tiếp trên màn hình thiết bị của quý vị.